MESTSTOFFEN

 

Meststoffen : Kunstmest N.P.K. 12-10-18 , Stikstof ,  Patent-kali , Superfosfaat , Kieseriet ( magnesium ) , Thomas-kali , Vinasse-kali

Dologran ( kalkkorrels ) , Lithothamne ( algenkalk ) , Culterra 10-4-6 , Beendermeel , Lavameel ( Basaltmeel ) , Bloedmeel , Bentoniet